Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest właściciel sklepu lavelly.pl:
FIRMA KONFEKCYJNA KOPKA S.C. JUSTYNA KUBIAK WŁODZIMIERZ KOPKA
Plac Szarych Szeregów 1a
98-100 Łask


W każdym czasie masz prawo dostępu do danych, uzyskania kopii, żądania przeniesienia oraz do ich
poprawiania.
W każdym czasie możesz odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.
Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres kontaktowy sklepu
lavelly.pl
Jako Administrator Twoich danych osobowych:
Przetwarzamy je tylko w takim zakresie, w jakim wyrażasz na to zgodę lub w zakresie wynikającym z
przepisów prawa.
Sklep lavelly.pl przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:
zawarcia i wykonania umowy
rozpatrzenia reklamacji i zwrotu
przesyłania Ci informacji handlowych i marketingowych dotyczących sklepu lavelly.pl
prezentowania Ci reklam
udzielania odpowiedzi na pytania oraz w celu obrony przed roszczeniami
celach księgowych i podatkowych
przekazania Twoich danych osobowych do portalu płatniczego PRZELEWY24 w związku z:
świadczeniem przez ten portal na rzecz sklepu lavelly.pl usługi udostępnienia infrastruktury do
obsługi płatności przez Internet
obsługą i rozliczaniem przez portal płatności dokonywanych przez klientów sklepu przy użyciu
instrumentów płatniczych
Przetwarzamy następujące kategorie danych:
imię, nazwisko, adres email, adres, numer telefonu, rozmiar – w celu zawarcia i wykonania umowy
imię, nazwisko, adres email, rozmiar – w celach marketingowych
Korespondencja między nami związana z zawarciem i realizacją umowy jest przechowywana w celu
zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji lub zwrotu, a także dla potrzeb rozstrzygania
ewentualnych sporów. Nie przetwarzamy Twojego adresu email wynikającego z korespondencji w
celu innym niż komunikacja w celu realizacja zgłoszenia.
Nie przekazujemy Twoich danych innym administratorom.
Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych.

Stosujemy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony Twoich danych przed ich
ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
W każdym czasie masz prawo dostępu do Twoich danych, uzyskania kopii, żądania przeniesienia oraz
do ich poprawiania.
W każdym czasie możesz odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.
Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować poprzez formularz kontaktowy sklepu
lavelly.pl
Jeśli masz w naszym sklepie konto, możemy je w każdej chwili usunąć na Twoje żądanie.
W celach marketingowych korzystamy z usług podmiotów trzecich (Google, Facebook, Instagram),
które stosują w sklepie lavelly.pl pliki cookies.
W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze
sklepem lavelly.pl podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie
danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych
będzie brak możliwości zawarcia umowy ze sklepem lavelly.pl
W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do portalu PRZELEWY24 w związku z obsługą i
rozliczaniem płatności dokonywanych za pośrednictwem tego portalu, podanie danych jest
wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez portal na rzecz
sklepu lavelly.pl

Przewiń do góry