Regulamin

REGULAMIN SKLEPU lavelly.pl

SKLEP lavelly.pl prowadzony jest przez : Firma Konfekcyjna Kopka s.c. Plac Szarych Szeregów 1a 98-100 Łask NIP 831-163-41-65 REGON 363209032

Paragraf 1 Wstęp

1 Postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) dotyczą wszystkich zawieranych umów sprzedaży i dostawy towaru poprzez sklep internetowy lavelly.pl (zwany dalej „Sklepem”), niezależnie od zastosowanego w danym przypadku środka porozumiewania się na odległość, służącego do kontaktu lub zawierania umów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorstwami bez fizycznej obecności stron umowy.
2 Regulamin skierowany jest do wszystkich zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników Sklepu (zwanych dalej „Klientami”) oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie sklepu, składania zamówień w sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.
3 Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania ze Sklepu i składania zamówień jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
4 Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu pod warunkiem zapoznania się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

Paragraf 2 Składanie zamówienia.

1 Sklep prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
2 Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia przez cały rok. Zamówienia są przyjmowane na stronie lavelly.pl
3 W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu, wzoru oraz ilości sztuk poprzez „dodanie” ich do koszyka.
4 Wszystkie ceny podawane są w złotych i zawierają podatek . Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia (i jego potwierdzenia) i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrobów w Sklepie.
5 Do momentu zatwierdzenia wyboru zamówionych produktów przyciskiem „Złóż zamówienie”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu.
6 Po wybraniu produktów przed dokonaniem zamówienia Klient zobowiązany jest do podania swoich danych teleadresowych, metody dostawy oraz sposobu płatności.
7 Do zamówienia mogą zostać doliczone koszty przesyłki, które zostają określone w trakcie składania zamówienia.
8 Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie”) stanowi ofertę Klienta do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. W przypadku Klientów niezarejestrowanych do złożenia zamówienia konieczne jest uprzednie zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja.
9 Sklep akceptuje płatności w formie PRZELEWY 24.
10 Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem informację o jego przyjęciu.
11 W przypadku płatności w formie przelewu bankowego, środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy Sklepu w ciągu 3 dni od dnia złożenia zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie zostaje anulowane. O anulowaniu zamówienia Klient zostanie poinformowany drogą e-mailową.
12 Realizacja zamówienia rozpoczyna się w następnym dniu pracującym od zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu wpłaty dotyczącej zamówienia.
13 Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. w których brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail. Dane te są niezbędne do potwierdzenia zamówienia. Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane dane są tego rodzaju, że oceniając sprawę rozsądnie można w sposób uzasadniony przyjąć, że dane są nieprawdziwe lub zostały podane dla żartu, jak również w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sklep podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
14 Do każdego zamówienia sklep wystawia paragon lub fakturę vat. Paragon / faktura vat wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

15 Kupony rabatowe

Kupony rabatowe wystawiane przez sklep lavelly.pl mogą być realizowane tylko pojedynczo. Akcje promocyjne i rabatowe nie łączą się. System naliczy rabat z jednego kuponu wybranego przez Klienta.

Paragraf 3  Realizacja zamówienia.

1 Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Dostawa obejmuje jedną próbę doręczenia przesyłki pod wskazany przez Klienta adres. W razie nieodebrania przesyłki przez Klienta i jej powrotu do Sklepu, Sklep poinformuje Klienta o tym fakcie. Kolejna próba dostarczenia przesyłki jest dodatkowo płatna przez Klienta według stawek dostawcy wliczając koszty powrotu przesyłki do Sklepu.
2 Sklep ma obowiązek wysłania przesyłki do  Klienta maksymalnie do 14 dni od daty zaksięgowania na koncie zapłaty za towar. Jeżeli w tym terminie Sklep nie dostarczy klientowi zamówienia, niezależnie od tego, jakie są przyczyny niedostarczenia przesyłki na czas, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy. W chwili otrzymania od Klienta informacji o odstąpieniu od umowy, Sklep ma 14 dni na zwrot kwoty wpłaconej przez klienta (włącznie z kwotą za dostawę).
3 W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
4 W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.
5 Jeżeli Klient zdecyduje o anulowaniu zamówienia, a dokonał uprzednio zapłaty, to automatyczny zwrot tej kwoty wraz z kosztami przesyłki nastąpi w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Sklep wiadomości mailowej, informującej o anulowaniu przez klienta złożonego zamówienia. Natomiast w przypadku decyzji klienta odnośnie częściowej realizacji zamówienia, wpłacona uprzednio kwota zostaje zaliczona na poczet zapłaty za realizowane w części zamówienie, a pozostała
nadwyżka zostanie automatycznie zwrócona w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Sklep wiadomości mailowej, informującej o częściowej realizacji zamówienia.

Paragraf 4  Możliwość zwrotu towaru.

1 Klient ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od daty otrzymania paczki. 

2 Oświadczenie musi zostać złożone w formie pisemnej za pomocą formularza FORMULARZ ZWROTU. Zwrotu należy dokonać na adres:

 

lavelly.pl

PLAC SZARYCH SZEREGÓW 1A

98-100 ŁASK

 

3 We wskazanym powyżej przypadku Klient ma obowiązek niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymał paczkę. 
4 Jeśli zwrot nastąpi we wskazanym terminie Sklep gwarantuje zwrot całej kwoty zapłaconej za towar w terminie 14 dni od dnia zwrotu towaru.

5 Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi kosztów przesyłki.

6 Klient ponosi koszty zwrotu towaru, w tym koszty przesyłki.
7 Zwracany towar nie może nosić śladów użycia, nie może być uszkodzony lub zabrudzony, należy do niego dołączyć otrzymane opakowanie oraz rachunek.
8 W przypadku, gdy towar nie spełnia warunków wskazanych w punkcie 7, Sklep nie zwróci Klientowi zapłaconej kwoty, jednocześnie informując klienta o zaistniałej sytuacji. Strony ustalą wówczas, czy towar zostanie ponownie przesłany do Klienta , na jego koszt, czy z ceny zostanie potrącona kwota odpowiadająca pomniejszeniu wartości towaru. Korespondencja w tej sprawie będzie w formie elektronicznej.

Paragraf 5 Reklamacje.

1Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
2 W przypadku stwierdzenia wadliwości towaru, Klient może złożyć reklamację drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady w formularzu reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu.  FORMULARZ REKLAMACYJNY. Towar należy odesłać na adres:

SKLEP lavelly.pl

PLAC SZARYCH SZEREGÓW 1A

98-100 ŁASK

3 Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru. Jeżeli odesłanie produktu pełnowartościowego nie będzie możliwe, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą przez niego kwotę za towar , uwzględniając koszty zapłacone za wysłanie towaru przy zakupie towaru.
4 W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.

Paragraf 6 Ochrona danych osobowych.
Dane osobowe gromadzone są przez Sklep zgodnie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych i adresowych jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych do celów realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych wyłącznie przez Sklep.

Paragraf 7 Postanowienia końcowe

1 Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.
2 Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie.

3 Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.

4. KODY RABATOWE naliczane są przez sklep tylko do produktów w cenie regularnej. Sklep nie naliczy rabatu do produktów, które już są objęte promocją i znajdują się w zakładce PROMOCJE

Przewiń na górę